Specifikation av paket och tillägg

 

Paket
Small

Paket
Medium

Paket
Large

Tillägg
PRO Shop
Tillägg
PRO Brands
Tillägg
Utvecklare
Månadskostnad Prislista Prislista Prislista Prislista Prislista Prislista
Leverantörer
Antal leverantörer 1 st 5 st Alla
Välj specifika leverantörer
Välj kategorier från leverantör
Dölj enstaka produkter
PRO Brands från leverantör
Ställ in marginal
Minsta antal
Kopiera produkter
Koppla mot lista
Rabatter (via produktlistor)
Rabattfilter
Prioritera hela eller delar av sortimentet
Egna produkter Small Medium Large PRO Shop PRO Brands Utvecklare
Antal egna produkter 0 100 st 1000 st
Färger/varianter
Storlekar
Stafflade priser
Pristabell efter tex. storlekar
Avancerad prissättning och valbara varianter
Rabatt
Rabatt från lista
Marginal
Tilläggskostander
Specifikationer
Lagersaldo
Minsta antal vid order
Jämna antal vid order
Antal vid order enl. staffling
Färg/variations-bilder
Extra-bilder
Hanteringskostnad
Tryckgrupper
Tryckmetod
Stafflade tryckpriser
Klichékostnad
Uppsättningskostnad
Flera tryck / produkt
Kategorimappar
Koppla mot flera kategorier
Lägg in egna PRO Brands
Produkt låst till användargrupp
Produktlistning Small Medium Large PRO Shop PRO Brands Utvecklare
Produktnamn
Produktpris
Produktens varumärke
Beskrivande text
Filtrera efter färg
Filtrera efter pris
Sortera
Trender
Produktkategorier Small Medium Large PRO Shop PRO Brands Utvecklare
Sortera kategorier
Flytta kategorier
Dölj kategorier
Stäng av produkter tillhörande kategori
Stäng av leverantör från kategori
Dölj alla tomma kategorier
Koppla mot produktlista
Sökoptimering
Favoritkategorier
Förvald produktsortering
Ställ in priortering av sortiment
Listor Small Medium Large PRO Shop PRO Brands Utvecklare
Välj in enstaka produkter
Välj enligt sökord
Använd filter
Ställ in sortering
Gör till prioriterade produkter
Sätt en rabatt
Koppla mot kategori
Dolda produkter
Egen sida med listprodukter
E-butik Small Medium Large PRO Shop PRO Brands Utvecklare
Tillåt besökaren att beställa
Ställ in användarfält
Kräv inloggning för att beställa
Bifoga filer med beställningen
Minimibelopp för att beställa
Fakturaavgift
Frakt baserat på belopp
Order delas upp efter leverantörer
Momshantering
Användare & grupper Small Medium Large PRO Shop PRO Brands Utvecklare
Kräv inloggning för att komma in på hemsidanv
Öppen eller stängd registrering
Kräv registreringskod
Kräv verifiering av e-postadress
Anpassa användarfält
Ställ in rabatt för grupp
Meddelande när någon registrerar sig
Tillåt bara inloggade att beställa
Avancerade rabattfilter
Sökoptimering Small Medium Large PRO Shop PRO Brands Utvecklare
Startsidan indexeras
Egna sidor indexeras
Egna produkter indexeras
Unika sidtitlar för egna produkter
Unika sidtitlar för leverantörsprodukter
Sidkarta (sitemap.xml)
Produktkategorier indexeras
Leverantörsprodukter indexeras
Beskrivande text av varje kategori
Ändra titel/beskrivning på leverantörsprodukter
Ställ in titel/description för produkter (META)
Förinställda kategori-beskrivningar (META)
Ställ in keywords/descriptions för kategorier (META)
Ställ in canonical-länk för kategorier
Sökfunktion Small Medium Large PRO Shop PRO Brands Utvecklare
Sök på produkttext och beskrivning
Sök kategorinamn
Sök specifik produktfärg
Sök inom prisintervall
Sök på varumärkesnamn
Välj sortering av sökresultat
Förbättrade sökresultat
Sökstatistik
Styrda sökord
Färgsökning med sökord
Prissökning med sökord
Design / layout Small Medium Large PRO Shop PRO Brands Utvecklare
Bildarkiv
Textförslag
Redigera texter/bilder (via editor)
Redigera texter/bilder (via FTP)
Skapa egna sidor
Hantera/sortera sidmenyer
Gruppspecifika sidor
Sökoptimeringsinställningar
Redigera HTML
Redigera CSS
Redigera Javascript
FTP-konto (html/css/javascript)
Tillgång till mall- och temaarkiv
Byta sidmallar och teman
API för design/layout
Övriga funktioner Small Medium Large PRO Shop PRO Brands Utvecklare
PRO Brands på startsidan/sidfot
Koppla mot eget domännamn
Statistik - Google Analytics
Anpassa e-posttexter
Besökaren kan spara favoritprodukter
SSL-kryptering
Användare (administratörer / åf-verktyg) 1 st 1 st 2 st
Vänligen notera att vissa funktioner:
- pris och tillgänglighet kan variera beroende på när avtal tecknades
- inte är aktiverade från start utan aktiveras på begäran
- påverkas av vilken mall du valt
- kan behöva konfigureras av dig innan de fungerar