Bregmos

MEMBER SINCE
2011-09
Bregmos startade 1999 utifrån behovet att skaffa en tablettask till ett företag som ville dela ut något kul till sina kunder. Det hela resulterade i att en ask trycktes och fylldes med godis. På så sätt kunde företaget på ett tydligare sätt visa vilka de var. Att askarna sparades gjorde att mottagarna kunde påminnas om företaget under betydligt längre tid.


Varumärken