MEC Gruppen

MEMBER SINCE
2014-08
MEC Gruppen, etablerat 1985, är grossist inom branschen för reklamartiklar och promotion. Vi är baserade med huvudkontor i Halmstad, Sverige, och finns representerade med egna kontor eller via representanter i ett antal länder i Europa. I MEC Gruppen ingår ett antal specialistföretag, tillsammans utgör vi en stark leverantör för våra återförsäljare på en hårt konkurrensutsatt marknad. De olika bolagen i MEC Gruppen är verksamma inom sina respektive specialistområden – och har styrkan av gruppen gällande bl a logistik och ett flertal andra samordningsfördelar.


Varumärken